NVIFF Beleidsplans

Diversiteit

New Vision International Filmfestival (NVIFF) is een jaarlijks terugkerende filmbijeenkomst. NVIFF’s doel is om diversiteit te vergoten in de filmindustrie en kansen te creëren voor gekleurd talent. Wij organiseren filmfestivals, workshops, paneldiscussies en een awardverkiezing om gelijkwaardigheid te stimuleren in de film en televisie-industrie op een nationaal en internationaal niveau. Wij werken vooral samen met Afrikaans en Aziatisch talent.

Introductie

Het NVIFF 2019 is een bijeenkomst van meer dan 500 internationale genomineerden en gasten vanuit Afrika, Azië, Australië, Europa en Amerika. Tijdens voorgaande edities waren gasten zoals Grammy en Tony Winnaar Jhett Tolentino en Emmy Winnende producenten zoals Kira Reed Lorsch en Celeste Fianna te gast. De NVIFF heeft ook Bollywood sterren zoals Karthik Jayaram, Afrikaanse sterren zoals Pallance Dladla, Sola Sobowale, Aziatische sterren zoals Truong Ngoc Anh, Cenzi Xu en Wang Xun mogen ontvangen. NVIFF probeert internationale samenwerking zoveel te stimuleren en nodigt daarom ook prominente Nederlandse producenten uit, zoals Reguillo Wijngaarde, om te netwerken met de buitenlandse gasten.

Het festival werd gehouden in het Borchland theaterzaal in Amsterdam. De prijsuitreikingen wordt afgesloten met een netwerk evenement waar professionals en jong talent met elkaar kunnen netwerken, en er nieuwe connecties kunnen worden gelegd. Voor menig coproductie is het zaadje tijdens het NVIFF-netwerkevent gezaaid.

Positieve missie

Gekleurde mensen worden steeds vaker neergezet als ‘de ander’, en voorbeelden van ongelijke behandeling vanwege dit idee dat mensen van kleur minderwaardig zijn, zijn er legio. Breure en Osei Bonsu besloten daarom dat er een filmfestival moest komen dat niet alleen diverser was, en zowel Westerse als niet Westerse films zou tonen op basis van gelijkwaardigheid. Maar ook om de gekleurde makers zelf een gelijkwaardig podium te bieden en hen een kans te geven zich te profileren. Tijdens hun filmfestival laten zij zien dat producties van gekleurde makers op gelijke voet staan met westerse producties. Na veel overleg en plannen besloten zij het New Vision International Film Festival op te richten, omdat zij een filmfestival wilden creëren met een nieuwe visie. Een visie die inclusiever was en open staat voor andere culturen. Het doel van het festival was dan ook om bruggen te bouwen. Bruggen tussen Nederland en Afrika. Tijdens dit proces realiseerden Breure en Osei Bonsu zich dat er meer culturen zijn die onderbelicht waren en besloten daarom dat het festival een focus moest leggen op meerdere etniciteiten en culturen, om ook dáár bruggen te bouwen. Met New Vision International Film Festival willen zij een nieuw inclusief en hyperdivers perspectief bieden binnen het genre van filmbijeenkomsten makers met Afrikaanse en Aziatische roots in contact te brengen met de internationale filmindustrie.

Werving en Beheer

Het werven van Fondsen

De New Vision International Film Festival heeft verschillende manieren in het werven van fondsen. De eerste manier is via subsidie. De NVIFF heeft dit jaar subsidie ontvangen van de Filmfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij hebben 20.000 € ontvangen van de Prins Bernhard Cultuurfonds en 5.000 € ontvangen van de Filmfonds. Naast subsidie aanvragen werkt NVIFF ook samen met sponsors zoals Hotel Ammonite en Duvel. Zij sponsoren niet met geld maar in natura. Wij willen onze fondsenwerving mogelijkheden uitbreiden door ANBI-status te krijgen. Als een stichting een ANBI is, zullen sommige donateurs makkelijker geven, want: Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Wij geloven dat met meer fondsen we meer en grotere events kunnen organiseren die meer impact hebben op de diversiteit in de film en televisie-industrie.

Bestuurders zijn vrijwillig

De bestuurders van de New Vision International Film Festival nemen geen salaris en werken op vrijwillige basis. Het hoofddoel van de NVIFF is het stimuleren en bevorderen van diversiteit en gelijkheid, daarom werken alle bestuurders op vrijwillige basis in de New Vision International Film Festival.

 

Doelstellingen

Doelstellingen voor volgend jaar

  1. NVIFF zet een spotlight op onderbelicht gekleurd nationaal en internationaal talent. Naast aandacht voor onderbelicht jong talent, geven wij door middel van een lifetime achievement award aandacht aan makers die al lang werkzaam zijn binnen de filmindustrie, maar nooit de erkenning en aandacht hiervoor hebben gehad.
  2. Wij bieden makers die wij uitnodigen voor het NVIFF de kans om zich goed te profileren op (inter)nationaal niveau, zowel naar een breed publiek toe alsmede hun peers binnen de filmindustrie. Dit talent, hoewel bekend, is nog onderbelicht in Nederland.
  3. NVIFF wil cultuurgebonden vooroordelen wegnemen binnen filmbijeenkomsten en filmfestivals. Daarom werken wij met 35 award categorieën. Hierdoor minimaliseren wij internationale competitie, en stimuleren wij continentale competitie, wat leidt tot een meer diverse selectie van films en talent. Door onze manier van selecteren, bieden wij de geselecteerde films een juiste context waarbinnen de verschillende soorten culturele cinema wordt beoordeeld, waardoor er geen ongelijkwaardige competitie ontstaat.
  4. Wij honoreren divers talent en creëren een respectabel platform voor hen. Ons festival is meerstemmig en super divers, en biedt professionals en jong talent uit de (inter)nationale filmindustrie een kans om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Wij organiseren het festival op een prominente plek midden in Amsterdam, omdat wij geloven dat dit niet alleen bijdraagt aan de totale ervaring van het festival maar ook aan het uiteindelijke doel: onderbelicht talent (letterlijk) in de spotlight zetten, en hen het podium bieden dat zij verdienen.
  5. Een divers filmfestival organiseren door middel van een divers team en niet vanuit een eenzijdig, westers perspectief. Veel Nederlanders realiseren zich echter niet dat diversiteit ook voordelig is voor Nederland zelf, niet alleen vanuit een moreel aspect maar ook vanuit een financieel aspect. Azië, met name China en India, besteden meer aan films en hebben een groter beschikbaar budget dan Europa. Wanneer we dit talent binnenhalen naar Nederland creëren we enerzijds nieuwe mogelijkheden en kansen voor Nederlands talent en vergroten we anderzijds het bewustzijn met betrekking tot de Nederlandse filmindustrie bij buitenlandse partijen. Dus met diversiteit help je niet alleen anderen maar ook je zelf.
  6. Talentontwikkeling is een van de hoofddoelen bij NVIFF. Door workshops te organiseren stimuleren we talentontwikkelingen voor divers nieuw talent en creatieven. Wij zijn het eerste festival in Nederland die IMDb workshops organiseren, hierdoor brengen we een unieke en noodzakelijke bijdrage aan de filmindustrie.

 

Bestuurders

Naam: Jan-Willem Breure
Titel: Voorzitter
Geboortedatum: 01-09-1988

William Kwame Osei Bonsu
Titel: Secretaris
Geboortedatum: 28-05-1988

Gerda Heijting
Titel: Penningmeester
Geboortedatum: 03-07-1955

KvK-nummer: 74907786
RSIN: 860069795
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting New Vision International Film Festival (Ook genoemd NVIFF)
Statutaire zetel: Gemeente Amsterdam
SBI-code: 9002